DiabeTECH.life to inicjatywa wspierająca zarówno zespoły terapeutyczne, jak i pacjentów w edukacji na temat nowoczesnych metod leczenia cukrzycy w Polsce

Informacje dla pacjentów
2021-09-25
Insulinomimetyki, czy wspierają leczenie?

Insulina jest hormonem produkowanym przez trzustkę, który odpowiada za obniżenie stężenia glukozy we krwi. W produktach spożywczych można wskazać substancje biologicznie czynne, które poprzez swoją aktywność mają istotny wpływ na funkcjonowanie organizmu, również na glikemię.

Przejdź do artykułu
2021-03-10
Nowoczesne spojrzenie na naturalne zamienniki cukru

Rozwijające się technologie dają wiele możliwość uzyskania takiej samej smakowitości produktu, przy użyciu zastępników klasycznego białego cukru, o mniejszej kaloryczności oraz co istotne w cukrzycy o mniejszym ładunku glikemicznym. 

Przejdź do artykułu
2021-02-03
Notatka bezpieczeństwa | Czujnik Dexcom G6

W październiku 2019 do czujnika Dexcom G6 został wprowadzony nowy przylepiec poprawiający wydajność i zapewniający niezawodność czujnika. Wszystkie czujniki G6 mają nowe przylepce. Widzimy znaczącą korzyść płynącą z tej zmiany dla większości pacjentów, jednakże jesteśmy też świadomi, że u niewielkiej grupy pacjentów pojawiła się niepożądana reakcja skórna o zróżnicowanym nasileniu, czego skutkiem jest zwiększona liczba reklamacji.

Przejdź do artykułu
2021-02-26
Aplikacje mobilne służące do przeliczania WW i WBT w cukrzycy

Codzienne życie z cukrzycą wymaga od pacjentów stałej dyscypliny, dużej samokontroli i systematyczności. Rozwój aplikacji mobilnych, także tych diabetologicznych, pozwala na łatwiejsze zarządzanie chorobą i pomaga w osiągnięciu założonych celów. Pragniemy przybliżyć Państwu najpopularniejsze wśród pacjentów aplikacje do przeliczania WW i WBT: VitaScale, Diabdis, SweetPregna, 3MC kalkulator wymienników oraz Asystent google cukrzyca.pl.

Przejdź do artykułu
Zobacz więcej informacji
Informacje dla zespołów terapeutycznych

DiabeTECH.life współpracując przy realizacji programu Nowoczesna Diabetologia jest akceleratorem wspierającym Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu działającą pod Kierownictwem Prof. Doroty Zozulińskiej-Ziółkiewicz

DiabeTECH.life jest również współorganizatorem Forum Nowoczesnej Diabetologii, które organizowane jest od 2018 roku w Poznaniu. Najbliższa - czwarta edycja - odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2021 r. 

Zobacz wykłady z wcześniejszych edycji Forum
Oferta
SZKOLENIA/
EDUKACJA
więcej
BADANIA/
REJESTRY
LECZENIE/
PORADNIA
więcej
DORADZTWO/
INNOWACJE
TELEMEDYCYNA
więcej
Obszary
działalności
01
  • EBM dla technologii – metaanalizy
02
  • analiza i promocja postępu w insulinoterapii
03
  • standardy leczenia w praktyce klinicznej
04
  • nowe rozwiązania informatyczne w leczeniu cukrzycy typu 1 i 2
  • telemedycyna
05
  • edukacja diabetologiczna pacjentów i ich opiekunów