CENTRUM
BADAWCZO-SZKOLENIOWE

DiabeTECH.life współpracując przy realizacji programu Nowoczesna Diabetologia jest akceleratorem wspierającym Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu działającą pod Kierownictwem Prof. Doroty Zozulińskiej-Ziółkiewicz.

 

 

DiabeTECH.life było współorganizatorem 3 Forum Nowoczesnej Diabetologii w Poznaniu, które odbyło się w dniach 20-21 listopada 2020  – nowoczesnadiabetologia.pl. 

Oferta
SZKOLENIA/
EDUKACJA
BADANIA/
REJESTRY
LECZENIE/
PORADNIA
DORADZTWO/
INNOWACJE
TELEMEDYCYNA
Obszary
działalności
01
  • EBM dla technologii – metaanalizy
02
  • analiza i promocja postępu w insulinoterapii
03
  • standardy leczenia w praktyce klinicznej
04
  • nowe rozwiązania informatyczne w leczeniu cukrzycy typu 1 i 2
  • telemedycyna
05
  • edukacja diabetologiczna pacjentów i ich opiekunów