DiabeTECH.life to inicjatywa wspierająca zarówno zespoły terapeutyczne, jak i pacjentów w edukacji na temat nowoczesnych metod leczenia cukrzycy w Polsce

Informacje dla pacjentów
2022-03-30
Firmy Ypsomed i CamDiab Ltd. pracują nad adaptacyjnym, automatycznym systemem podawania insuliny za pomocą aplikacji na smartfonie (AID)

Pacjenci mogą podłączyć pompę insulinową mylife YpsoPump do aplikacji mobilnej mylife CamAPS FX dla systemu Android i uzyskać oparte na algorytmach wsparcie w podawaniu insuliny – w tym bolusów – za pomocą smartfona.

Przejdź do artykułu
2021-09-25
Insulinomimetyki, czy wspierają leczenie?

Insulina jest hormonem produkowanym przez trzustkę, który odpowiada za obniżenie stężenia glukozy we krwi. W produktach spożywczych można wskazać substancje biologicznie czynne, które poprzez swoją aktywność mają istotny wpływ na funkcjonowanie organizmu, również na glikemię.

Przejdź do artykułu
2021-02-03
Notatka bezpieczeństwa | Czujnik Dexcom G6

W październiku 2019 do czujnika Dexcom G6 został wprowadzony nowy przylepiec poprawiający wydajność i zapewniający niezawodność czujnika. Wszystkie czujniki G6 mają nowe przylepce. Widzimy znaczącą korzyść płynącą z tej zmiany dla większości pacjentów, jednakże jesteśmy też świadomi, że u niewielkiej grupy pacjentów pojawiła się niepożądana reakcja skórna o zróżnicowanym nasileniu, czego skutkiem jest zwiększona liczba reklamacji.

Przejdź do artykułu
2021-03-10
Nowoczesne spojrzenie na naturalne zamienniki cukru

Rozwijające się technologie dają wiele możliwość uzyskania takiej samej smakowitości produktu, przy użyciu zastępników klasycznego białego cukru, o mniejszej kaloryczności oraz co istotne w cukrzycy o mniejszym ładunku glikemicznym. 

Przejdź do artykułu
Zobacz więcej informacji
Informacje dla zespołów terapeutycznych

DiabeTECH.life współpracując przy realizacji programu Nowoczesna Diabetologia jest akceleratorem wspierającym Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu działającą pod Kierownictwem Prof. Doroty Zozulińskiej-Ziółkiewicz

DiabeTECH.life jest również współorganizatorem Forum Nowoczesnej Diabetologii, które organizowane jest od 2018 roku w Poznaniu. Najbliższa - piąta edycja - odbędzie się w dniach
2 - 3 grudnia 2022 r. 

Zobacz wykłady z wcześniejszych edycji Forum
Oferta
SZKOLENIA/
EDUKACJA
więcej
BADANIA/
REJESTRY
LECZENIE/
PORADNIA
więcej
DORADZTWO/
INNOWACJE
TELEMEDYCYNA
więcej
Obszary
działalności
01
  • EBM dla technologii – metaanalizy
02
  • analiza i promocja postępu w insulinoterapii
03
  • standardy leczenia w praktyce klinicznej
04
  • nowe rozwiązania informatyczne w leczeniu cukrzycy typu 1 i 2
  • telemedycyna
05
  • edukacja diabetologiczna pacjentów i ich opiekunów