DiabeTECH.life został ponownie patronem medialnym III Forum: "Telemedycyna i nowe możliwości terapeutyczne w praktyce"

Trzecia edycja Forum „Telemedycyna i nowe możliwości terapeutyczne w praktyce” odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2024 roku w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach. Wydarzenie organizowane przez FaktyMedyczne.pl to nie tylko konferencja, ale także program edukacyjny dla specjalistów różnych specjalizacji, którzy chcą wdrażać nowoczesne rozwiązania telemedyczne w praktyce.

III Forum Telemedycyna

Telemedycyna to szybko rozwijająca się gałąź opieki zdrowotnej - rzeczywistość, która dotyka niemal każdej specjalizacji medycyny. W połączeniu z nowymi możliwościami terapeutycznymi w postaci nowych substancji, urządzeń i procedur istotnie wpływa na wzrost jakości leczenia i opieki nad pacjentami.

Konferencja ma być przestrzenią wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych specjalizacji, którzy planują lub już teraz wykorzystują nowoczesne rozwiązania w codziennej praktyce indywidualnej lub klinicznej.

Ważnymi punktami III Forum: „Telemedycyna i nowe możliwości terapeutyczne w praktyce” będą również debaty dotyczące poszczególnych bloków tematycznych oraz interdyscyplinarne omawiające sposoby współpracy specjalistów medycyny rodzinnej z lekarzami innych specjalności w opiece nad pacjentem. Podczas warsztatów zamierzamy omówić praktyczne korzystanie z urządzeń, platform informatycznych wspierających różne formy teleopieki.

- W tym roku podejmiemy tematykę z obszaru kardiologii, diabetologii, alergologii, psychiatrii i medycyny rodzinnej. Podczas konferencji przedstawimy m.in. zagadnienia dotyczące nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych i telemedycznych w walce z epidemiami XXI wieku, nowości w diabetologii i teleopiece nad chorym z cukrzycą, telemonitoringu urządzeń wszczepialnych, nowych modeli teleopieki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, dobrych praktyk w teleopiece psychiatrycznej czy nowych możliwości w leczeniu chorób układu oddechowego. Odbędą się również warsztaty Udział w Forum to doskonała okazja na zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami, które rewolucjonizują praktykę medyczną - powiedział prof. Paweł Krzesiński, Przewodniczący Komitetu Naukowego, Kierownik Kliniki i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Przewodniczący Komisji ds. e-Zdrowia, Telemedycyny i Sztucznej Inteligencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Nowoczesne rozwiązania telemedyczne pozwalają udzielać specjalistycznych porad lekarskich na odległość, a także przesyłać wyniki badań diagnostycznych, dając dostęp do nich w czasie rzeczywistym. Telemedycyna umożliwia ponadto wsparcie pacjenta w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych w zakresie farmakoterapii i zmiany stylu życia, oferując innowacyjne narzędzia samokontroli. Rozwiązania telemedyczne mogą przysłużyć się pacjentowi, jednocześnie tworząc modele współpracy pomiędzy lekarzami medycyny rodzinnej a innymi specjalistami.

- Forum jak i sam program edukacyjny mają poszerzać dyskusję na temat wykorzystania nowych możliwości terapeutycznych oraz nowoczesnych rozwiązań, które ułatwiają i przyśpieszają pracę, a jednocześnie rozszerzają opiekę nad pacjentem, często zapobiegając nagłej hospitalizacji - powiedział Adrian Szulczyński, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, inicjator przedsięwzięcia.

Wydarzenie organizowane jest przez Fundację FaktyMedyczne.pl we współpracy z Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” oraz Komisją ds. e-Zdrowia, Telemedycyny i Sztucznej Inteligencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zostało objęte patronatem honorowym przez Wojskowy Instytut Medyczny-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz patronatem Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Partnerem Forum jest Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Tax Expert. Prelegentami będą wybitni specjaliści kardiologii, diabetologii, psychiatrii, alergologii oraz medycyny rodzinnej.

 

Zakres tematyczny edycji 2024

 Hot topics

→ Nowoczesne rozwiązania terapeutyczne i telemedyczne w walce z epidemiami XXI wieku
→ Kardiologia: Pacjenci z niewydolnością serca, z migotaniem przedsionków i ich schorzenia współistniejące; Telemonitoring urządzeń wszczepialnych. Czas na działanie!
→ Diabetologia: Nowości w diabetologii i teleopiece nad chorym z cukrzycą
→ POZ: Nowe modele teleopieki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
→ Psychiatria: Dobre praktyki w teleopiece psychiatrycznej i nowości w farmakoterapii
→ Alergologia i pulmonologia: Nowe możliwości w leczeniu chorób układu oddechowego
→ Współpraca kardiologów, diabetologów, alergologów i psychiatrów z lekarzami POZ

 

Zapraszamy do rejestracji
Uczestnictwo jest bezpłatne!


Strona wydarzenia:
telemedycynawpraktyce.pl