Notatka bezpieczeństwa | Czujnik Dexcom G6

W październiku 2019 do czujnika Dexcom G6 został wprowadzony nowy przylepiec poprawiający wydajność i zapewniający niezawodność czujnika. Wszystkie czujniki G6 mają nowe przylepce. Widzimy znaczącą korzyść płynącą z tej zmiany dla większości pacjentów, jednakże jesteśmy też świadomi, że u niewielkiej grupy pacjentów pojawiła się niepożądana reakcja skórna o zróżnicowanym nasileniu, czego skutkiem jest zwiększona liczba reklamacji.

Szczegółowe informacje na temat urządzeń, których dotyczy problem:


Poniższa notatka bezpieczeństwa dotyczy modeli STS-GS-002 i STS-GS-003 czujnika Dexcom G6.

Pobierz notatkę