DiabeTECH.life współorganizatorem Konkursu na najbardziej innowacyjny projekt w ramach Diabetes Innovations Days podczas 5 Forum Nowoczesnej Diabetologii

DiabeTECH.life jest współorganizatorem konkursu na najbardziej innowacyjny produkt lub usługę prezentowany w ramach Diabetes Innovations Days podczas 5 Forum Nowoczesnej Diabetologii w dniach 2-3 grudnia 2022 w Poznaniu. Zapraszamy do udziału, wysłania zgłoszenia i zaprezentowania się podczas Forum.

Diabetes Innovations Days to innowacyjny projekt i wyjątkowa specjalnie zaaranżowana strefa służąca do prezentacji najbardziej nowatorskich pomysłów, technologicznych odkryć i rozwiązań dotyczących kontroli i leczenia cukrzycy, to także wyjątkowa platforma dedykowana projektom w fazie startup, innowacjom nad którymi prace prowadzone są w instytutach medycznych i na uczelniach, rozwiązaniom już wdrożonym na rynku. Diabetes Innovations Days to również konkurs na najbardziej innowacyjny projekt/produkt wspierający samokontrolę pacjentów z cukrzycą prezentowany podczas 5 Forum Nowoczesnej Diabetologii. Nie zabraknie więc wybitnych specjalistów z dziedziny diabetologii, która jest jedną z prężniej rozwijających się gałęzi medycyny na świecie.

5 Forum Nowoczesnej Diabetologii to wyjątkowe przedsięwzięcie, gdzie w jednym miejscu spotyka się grono największych autorytetów środowiska diabetologicznego, lekarzy praktyków oraz firm, startupów i instytutów realizujących zaawansowane technologicznie prace nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami, służącymi ostatecznie codziennej pracy lekarzy i zdrowiu pacjentów. Z jednej strony jest to miejsce prezentacji nowości, z drugiej – świetna okazja do rozpoczęcia dyskusji na temat szans i zagrożeń dla różnorodnych koncepcji na innowacyjne produkty bądź usługi, które w niedalekiej przyszłości będą wykorzystywane w praktyce. Jest to zatem idealna przestrzeń dla przedsiębiorstw i innych instytucji specjalizujących się w nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących kontroli i leczenia cukrzycy, aby zaprezentować je w działaniu i jednocześnie skonfrontować z wymaganiami środowiska diabetologów.

Przemiany rynkowe sektora medycznego w ostatnich latach pozwoliły na rozwój nowego modelu innowacyjności: oprócz projektów badawczych, których przeprowadzenie wymaga czasu i sporego kapitału, znalazło się miejsce na koncepcje wykorzystujące nowoczesne systemy informatyczne i teleinformatyczne. One również wymagają finansowania, dają jednak więcej możliwości poszukiwania odpowiedniego inwestora. Oczywiście nie bez znaczenia jest sam pomysł, ale także możliwość jego skomercjalizowania. Równie ważne jest prezentowanie specjalistom najnowszych rozwiązań wspierający leczenie i samokontrolę pacjentów z cukrzycą.

Celem Konkursu jest promocja Wydarzenia Diabetes Innovations Days towarzyszącego 5. Forum Nowoczesnej Diabetologii i mającego na celu zaprezentowanie najnowocześniejszych technologii wykorzystywanych w medycynie, w szczególności osiągnięć i rozwiązań związanych z prewencją i leczeniem cukrzycy wśród: firm, startupów, instytutów medycznych i uczelni wyższych działających w obszarze nowoczesnych technologii informatycznych, teleinformatycznych oraz sprzętowych wykorzystywanych w medycynie.

Ocena projektów konkursowych będzie dokonana przez Komisję Konkursową w dniach 1-2 grudnia 2022 r. złożoną z dziewięciu członków, w tym z przedstawiciela Komitetu Organizacyjnego 5. Forum Nowoczesnej Diabetologii, oraz przedstawiciela Organizatora. Przewodniczącym Komisji jest Adrian Szulczyński. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla osób i organizacji działających w obszarze rozwiązań medycznych związanych z prewencją i leczeniem cukrzycy. Nagroda w Konkursie ma charakter rzeczowy (bilet wstępu na ATTD 2023 Berlin) i finansowy w wysokości 2500,00 zł i zostanie wręczona podczas Uroczystej Inauguracji Forum.

Wypełniony formularz i dołączoną multimedialną prezentację swojego projektu w formule „Elevator Pitch” trwającą nie dłużej niż 3 minuty należy zgłosić do dnia 30 listopada 2022, następnie zaprezentować projekt na scenie Diabetes Innovations Days podczas trwania 5. Forum Nowoczesnej Diabetologii.

Partnerem 5. Forum Nowoczesnej Diabetologii i Diabetes Innovations Days jest projekt Advanced Technologies and Treatments of Diabetes (ATTD).

Więcej o projekcie: STREFA NOWYCH TECHNOLOGII

Zgłoś projekt: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Więcej o Advanced Technologies and Treatments of Diabetes: ATTD 2023

Kontakt w sprawie uczestnictwa jako wystawca: krzysztof.chodan@casusbtl.pl