DiabeTECH.life patronem medialnym II Forum: "Telemedycyna i nowe możliwości terapeutyczne w praktyce"

II Forum Telemedycyna

Druga edycja Forum „Telemedycyna i nowe możliwości terapeutyczne w praktyce” odbędzie się już 15 kwietnia 2023 roku w Katowicach. Wydarzenie organizowane przez FaktyMedyczne.pl to nie tylko konferencja, ale także program edukacyjny dla specjalistów różnych specjalizacji, którzy chcą wdrażać nowoczesne rozwiązania telemedyczne w praktyce.

Konferencja ma być przestrzenią wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych specjalizacji, którzy planują lub już teraz wykorzystują te nowoczesne rozwiązania w codziennej praktyce klinicznej.

Ważnymi punktami II Forum: „Telemedycyna i nowe możliwości terapeutyczne w praktyce” będą interdyscyplinarne debaty dotyczące wybranych bloków tematycznych, w których omówione zostaną możliwości współpracy w opiece nad pacjentem specjalistów medycyny rodzinnej z kardiologami, diabetologami i psychiatrami. Podczas warsztatów zaprezentowane będą praktyczne możliwości korzystania z urządzeń i platform informatycznych wspierających różne formy teleopieki.

- W tym roku podejmiemy tematykę z obszaru kardiologii, diabetologii, psychiatrii i medycyny rodzinnej. Podczas konferencji przedstawimy m.in. zagadnienia dotyczące telerehabilitacji, teleopieki i telemonitoringu w kardiologii, odbędą się również warsztaty zespołów rehabilitacyjnych. Poruszymy temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspomagających diagnostykę i leczenie cukrzycy. Omówimy nowe zasady refundacji, które obowiązują w diabetologii od nowego roku. Zaprezentujemy również rozwiązania telemedyczne dla psychiatrii np. modele zdalnej opieki psychologicznej oraz psychiatrycznej. Zwrócimy także uwagę na rozwiązania telemedyczne dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz omówimy korzyści zdalnej komunikacji w gabinecie Lekarza Rodzinnego – powiedział prof. Paweł Krzesiński, Przewodniczący Komitetu Naukowego, Kierownik Kliniki i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Przewodniczący Komisji Informatyki i Telemedycyny oraz Infrastruktury Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Telemedycyna jak i wiele wariantów teleopieki to nie tylko szybko rozwijająca się gałąź opieki zdrowotnej, ale już rzeczywistość, która dotyka coraz częściej każdej specjalizacji medycyny. Dzięki połączeniu z nowymi możliwościami terapeutycznymi w postaci nowych substancji, urządzeń i procedur istotnie wpływa na wzrost jakości leczenia i opieki nad pacjentami.

Nowoczesne rozwiązania telemedyczne pozwalają udzielać specjalistycznych porad lekarskich na odległość, a także przesyłać wyniki badań diagnostycznych, dając dostęp do nich w czasie rzeczywistym. Telemedycyna umożliwia ponadto wsparcie pacjenta w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych w zakresie farmakoterapii i zmiany stylu życia, oferując innowacyjne narzędzia samokontroli. Rozwiązania telemedyczne mogą przysłużyć się pacjentowi, jednocześnie tworząc modele współpracy pomiędzy lekarzami medycyny rodzinnej a innymi specjalistami.

- Forum jak i sam program edukacyjny ma być polem do dyskusji na temat każdych nowych możliwości terapeutycznych oraz technologii, które ułatwiają i przyśpieszają pracę personelu medycznego, a jednocześnie rozszerzają opiekę nad pacjentem, zapobiegając nagłemu pogorszeniu stanu jego zdrowia – powiedział Adrian Szulczyński, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, inicjator przedsięwzięcia.

Wydarzenie organizowane przez Fundację FaktyMedyczne.pl we współpracy z Komisją Informatyki i Telemedycyny oraz Infrastruktury PTK zostało objęte patronatem przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz Komisję Telemedycyny Komitetu Nauk Klinicznych PAN. Partnerem Forum jest Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prelegentami będą wybitni specjaliści kardiologii, diabetologii, psychiatrii, medycyny rodzinnej oraz przedstawiciel Departamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia.

Zakres tematyczny edycji 2023

 Hot topics:

→ Psychiatria: Dobre praktyki w teleopiece psychiatrycznej i nowości w farmakoterapii
→ Diabetologia: Nowości w diabetologii i teleopiece nad chorym z cukrzycą
→ POZ: Telemedycyna wspiera POZ. To potrzeba i konieczność w dzisiejszych czasach
→ Kardiologia: Kompleksowa teleopieka w optymalizacji terapii
→ Współpraca kardiologów i diabetologów z lekarzami POZ

 Warsztaty:

→ Telemedycyna dla Lekarzy Rodzinnych
→ e-Zdrowie dla Serca

 Zapraszamy do rejestracji wszystkich lekarzy zainteresowanych nowościami w farmakoterapii i wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań telemedycznych. Uczestnictwo jest bezpłatne!

 

Przygotował:
Bartosz Szymański
bartosz.szymanski@faktymedyczne.pl
tel. +48 662 021 181