Konferencja ZABURZENIA METABOLICZNE – wytyczne dla lekarzy praktyków już 21-22 października 2023 w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji: ZABURZENIA METABOLICZNE – wytyczne dla lekarzy praktyków, która odbędzie się 20-21 października 2023 w Poznaniu. Wydarzenie będzie przestrzenią do dyskusji m.in. na temat standardów leczenia hiperlipidemii, nowoczesnej terapii otyłości, standardów leczenia cukrzycy typu 2, czy też standardów leczenia zaburzeń metabolicznych.

Zaburzenia metaboliczne są jedną z głównych przyczyn rozwoju tzw. chorób cywilizacyjnych. Niszczą powoli organy wewnętrzne i prowadzą do powstania chorób, zagrażających życiu. Często przybierają postać zespołu metabolicznego, który odnosi się do obecności czynników ryzyka specyficznych dla choroby sercowo-naczyniowej. Zespół metaboliczny znacznie zwiększa ryzyko rozwoju m.in. cukrzycy, chorób serca, udaru mózgu. Praca z pacjentami z takimi zaburzeniami wymaga współpracy lekarzy wielu specjalizacji: internistów, endokrynologów, diabetologów, kardiologów, czy całych zespołów terapeutycznych jak dietetycy, fizjoterapeuci, psychologowie.

Podczas dwudniowej konferencji omówione zostaną konkretne wytyczne dla lekarzy praktyków w postępowaniu z pacjentem z zaburzeniami metabolicznymi. Szeroki program wydarzenia obejmuje m.in. standardy farmakoterapii otyłości w 2023 roku, standardy leczenia cukrzycy typu 2 w 2023 roku, standardy leczenia hiperlipidemii w 2023 roku, czy standardy leczenia zaburzeń metabolicznych w praktyce klinicznej.

Gorąco zachęcamy do udziału!

Zapraszamy do zapoznania się z programem


Zapraszamy od rejestracji!