Technologia w diabetologii ułatwia życie pacjentów z cukrzycą

Motywem przewodnim tegorocznego 6. Forum Nowoczesnej Diabetologii było hasło „W pościgu za technologią”. Ciekawe wykłady dotyczące sztucznej inteligencji, najnowszych rozwiązań wspierających samokontrolę i leczenie pacjentów z cukrzycą, angażujące debaty i warsztaty oraz możliwość zdobycia „Certyfikatu Umiejętności w Nowoczesnych Terapiach Cukrzycy” to najważniejsze punkty programu zakończonej szóstej edycji Forum. Wydarzenie odbyło się w dniach 24-25 listopada 2023 r. w Poznaniu i zgromadziło ponad 500 uczestników. DiabeTECH.life był ponownie organizatorem tego wydarzenia.

Podczas tegorocznego 6. Forum Nowoczesnej Diabetologii diabetolodzy i członkowie zespołów terapeutycznych ponownie w ramach cyklicznego programu edukacyjnego mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami wspierającymi samokontrolę i leczenie pacjentów z cukrzycą. W wydarzeniu udział wzięło grono największych autorytetów środowiska diabetologicznego, lekarzy praktyków, zespołów terapeutycznych oraz firm prezentujących najnowsze rozwiązania technologiczne i leki nowej generacji.

Wyjątkowym gościem był prof. Krzysztof Zanussi, który wygłosił wykład specjalny „Sztuczna inteligencja. A co z wartościami?” podczas którego zastanawiał się wraz ze słuchaczami jak przymierzać świat wartości do technologii, która się pojawia, co w postępie jest dobrem a co nie oraz czy sztuczna inteligencja może zabrać nam samoświadomość. Następnie wziął udział w panelu dyskusyjnym z ekspertami oraz odpowiadał na pytania uczestników Forum dotyczące wpływu technologii na otaczającą rzeczywistość. Na pytanie o rolę postępu technologicznego i sztucznej inteligencji na kryzys wartości trwałych prof. Zanussi odpowiedział: - Jesteśmy jednak istotami, które są w jakimś stopniu wolne. Nie ma wolności absolutnej. Mamy tą wolność wyboru, czasem ograniczoną, ale możemy komputer otworzyć lub go nie otwierać, możemy sięgnąć do mądrej strony lub do głupiej i tutaj naszej wolności nikt nam nie zabrał. Broniłbym tego, żeby skupiać się na tym co nam zostało, a nie na tym co nam zabrano, czy co nas odwodzi od jakieś głębi, jakieś myśli, refleksji, która jest konieczna…


Prof. dr hab. Wojciech Fendler podczas swojego wystąpienia w wykładzie Inauguracyjnym „Jasne i ciemne strony sztucznej inteligencji w medycynie
” przybliżył możliwości jakie daje AI, która przez rozbudowaną sieć neuronową potrafi szybciej i celniej niż lekarz diagnozować niektóre schorzenia, a nawet rozpoznawać potencjalne zagrożenie czy powikłania. Postęp technologiczny dotyczy również monitorowania i leczenia cukrzycy np. systemy ciągłego monitorowania glikemii, pompy insulinowe, czy możliwość wykorzystania AI w sztucznej trzustce, która uczyłaby się zmian zapotrzebowania na insulinę dla danego pacjenta. Dzięki ciągłemu trenowaniu sztuczna inteligencja potrafi uczyć się i coraz celniej działać. Jednak jak zaznaczył prof. Fendler, jest jeszcze dużo niewykorzystanych możliwości rozwoju AI w medycynie, ale także wiele zagrożeń. Jako ciemne strony sztucznej inteligencji wymienił: możliwość zastąpienie człowieka przez maszynę, niedoskonałości w przewidywaniu i rozpoznawaniu zagrożeń medycznych, skomplikowany proces wytrenowania AI do indywidulanych potrzeb każdego pacjenta, czy zbyt małą liczbę parametrów medycznych, które pozwalają celniej diagnozować. Z kolei z zagrożeń bezpośrednich dla pacjentów wskazał na przykład różne możliwości interpretacji odpowiedzi wygenerowanych chociażby przez ChatGPT.

Forum było nie tylko okazją do prezentacji nowości, ale także do dyskusji na temat innowacyjnych leków, produktów i usług, które są lub będą wykorzystywane w praktyce. Nowoczesne rozwiązania dotyczące kontroli i leczenia cukrzycy były prezentowane w działaniu i jednocześnie konfrontowane z wymaganiami środowiska diabetologów.

- Cieszymy się, że kolejna edycja Forum Nowoczesnej Diabetologii zakończyła się pełnym powodzeniem, przede wszystkim z powodu dużej frekwencji, która z roku na rok stale rośnie. Sukces naszego wydarzenia tkwi w formule, którą tworzą uczestnicy wydarzenia. Formuła oparta jest o wykłady, warsztaty i od dwóch lat o certyfikowanie umiejętności. Uczestnicy od samego rozpoczęcia do zakończenia Forum dyskutowali z wykładowcami, prowadzącymi warsztaty czy osobami certyfikującymi umiejętności. Mogli omówić przypadki pacjentów czy ważne zagadnienia w temacie postępu nowoczesnej diabetologii. Motywem przewodnim tegorocznej edycji było hasło „W pościgu za technologią” i właśnie Forum Nowoczesnej Diabetologii jest po to, abyśmy nadążali za wiedzą i dynamicznie rozwijającą się technologią w opiece nad osobami z cukrzycą w Polsce. Nowa technologia dotyczy nie tylko rozwiązań w zakresie podawania insuliny czy monitorowania stężenia glukozy, ale także nowych cząsteczek, które wykorzystujemy w terapii cukrzycy typu drugiego. Tradycją Forum była już możliwość zdobycia „Certyfikatu Umiejętności w Nowoczesnych Terapiach Cukrzycy”. W tym roku poszerzyliśmy zakres tych umiejętności – co pokazuje jak dynamicznie rozwija się diabetologia. Dziękujemy wszystkim Państwu za liczne przybycie. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich wykładowców i prowadzących warsztaty oraz certyfikacje, za ich wkład oraz zaangażowanie w organizację Forum. Zapraszamy za rok do Poznania na 7. Forum Nowoczesnej Diabetologii, które ma nadal inspirować do wspólnych działań w podnoszeniu standardów opieki diabetologicznej - powiedziała prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 6. Forum Nowoczesnej Diabetologii.


Organizatorami 6. Forum Nowoczesnej Diabetologii byli: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Grupa casusBTL oraz DiabeTECH.life przy partnerstwie Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD), Word Diabetes Day oraz Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Kolejne 7. Forum Nowoczesnej Diabetologii już za rok. Zapraszamy do Poznania!

Zdjęcia: Galeria 6. Forum Nowoczesnej Diabetologii


Przygotował:
Bartosz Szymański
Grupa casusBTL
bartosz.szymanski@casusbtl.pl
tel. +48 662 021 181